REKONSTRUKCE

Staré stavby v sobě nesou genia loci, který novostavba teprve začíná vytvářet. Podstatné pro mě je rozpoznat, jakým způsobem investor cítí vazbu k objektu a podle toho potom koncipuji celý návrh. Rekonstrukce je pro mě pokračování v tradici, úcta k řemeslu a pokora. Rekonstrukce může být i výzva jasného dotyku současnosti k dobám minulým.

KONTAKT